اطلاعات فروشـگاه

آدرس دفـتـر شـیـراز  | خیـابـان مـلاصـدرا - کوچـه ۲ - مـرکـز کـامـپـیـوتـر پـارس - طـبـقــه دوم - واحـد ۲۱۱ 

کـدپـسـتـی دفـتـر شـیـراز     :   ۷۱۹۳۶۱۳۶۴٥

آدرس دفـتـر تـهـران | تـهـران خـیابان شـهید بهشـتی خـیابان پاکـستـان کوچه مزارشـریـف پـلاک ۱۴ طبـقه ۲

کـد پـسـتـی دفـتـر تـهـران   :   ۱٥۸۴۷۴٥٥۱۱


شـمـاره تـمـاس   |    ۹۱۳۰۶۱۶۱-۰۲۱

پست الکترونیک   |   info@rasta724.com


زمـان پـاسـخگـویـی | شـنـبـه تـا پـنـجـشـنـبـه ، ۹ صـبـح تا ۸ شــب

ارسال یک پیام

 

برای هرگونه سوال در مورد یک محصول یا سفارش

اگر یک مشکل تکنیکی در این سایت روی داد